Detektivske storitve

Smo mlado podjetje, ki se ukvarja z detektivsko dejavnostjo. Svojo dejavnost ponujamo na celotnem območju Republike Slovenije kadar pa delo seže preko meja države pa nam pomagajo kolegi iz tujine. 

Zakaj izbrati nas?

Diskretnost
Zaupanja vredni
Prilagodljivost

Detektivska dejavnost

Detektivsko dejavnost Zakon o detektivski dejavnosti opisuje kot regulirano gospodarsko dejavnost, ki je namenjena naročnikom detektivskih storitev ampak jo Republika Slovenija regulira zaradi varovanja javnega reda, javne varnosti, osebne varnosti in dostojanstva naročnikov, tretjih oseb in detektiva. Detektivska dejavnost je zbiranje, obdelava, posredovanje podatkov in informacij ter svetovanje na področju preprečevanja kaznivih ravnanj. Detektiv lahko delo opravlja le na področjih, ki jih določa zakon o detektivski dejavnosti. Detektiv lahko pridobiva informacije o:
 • Osebah, ki so pogrešane ali skrite
 • Povzročiteljih premoženjskih in nepremoženjskih škod
 • Anonimnih pisanjih – o piscih in odpošiljateljih anonimnih pisanj
 • Dolžnikih in njihovem premoženju
 • Predmetih, ki so pogrešani ali izgubljeni
 • dokaznem gradivu in dejstvih, potrebnih za zavarovanje ali dokazovanje pravic in upravičenj stranke pred sodišči, drugimi pravosodnimi organi in drugimi organi oziroma organizacijami, ki v postopkih odločajo o teh pravicah
 • Spoštovanju konkurenčne prepovedi in konkurenčne klavzule
 • Uspešnost in poslovnosti poslovnih subjektov
 • Kaznivih dejanjih, ki se preganjajo na zasebno tožbo in njihovih storilcih
 • Zlorabah pravice do zadržanosti z dela zaradi bolezni ali poškodbe
 • Zlorabah pravice do povračila stroškov prevoza na delo in z dela
 • Dela pod vplivom alkohola ali prepovedani

Detektivi tudi vročamo pisemske in druge pošiljke naslovnikom, svetujemo na področju preprečevanja kaznivih ravnanj, načrtujemo in izvajamo zaščito poslovnih skrivnosti, informacijskih sistemov, ekonomskih in osebnih podatkov.

Naše storitve

Kontrola in nadzor bolniške odsotnosti

Kontrola se izvaja v obliki obiska na domu zaposlenega in ima preventivni namen pri odvračanju zaposlenih, da bi se odločili za zlorabo pravice do odsotnosti z dela zardi bolezni ali poškodbe. Nadzor bolniške odsotnosti se opravlja kadar ima delodajalec sum ali pa se sum pojavi ob kontroli, da zaposlen zlorablja pravico do odsotnosti z dela zaradi bolezni ali poškodbe. Nadzor bolniškega dopusta je dlje časa trajajoča metodična oblika dela z katero detektiv za naročnika zbere potrebne dokaze v disciplinskem postopku, ki ga vodi delodajalec in za nadaljnje sodne postopke.

Kontrola potnih stroškov

Kontrola potnih stroškov se izvaja takrat, ko se pri delodajalcu pojavi sum, da zaposleni ne prihaja na delo iz naslova od koder mu delodajalec plačuje stroške prevozna na in iz dela ter si tako ustvarja protipravno korist, delodajalec pa tako trpi nepotrebne stroške, ki so lahko zelo visoki.  Detektiv z uporabo svojih upravičenj zbere informacije in dokaze za potrebe naročnika v disciplinskih, sodnih in drugih postopkih.

Alkotest

Ker ima lahko že malo alkohola v delavčevi krvi velike posledice za podjetje za naročnike  izvajamo tudi preizkuse alkoholiziranosti, ki jih opravljamo z profesionalnim alkotestom Dager 6820 za uporabo katerega smo tudi ustrezno usposobljeni, alkotest pa je redno kalibriran in pregledan na uradnem servisu kar zagotavlja točnost meritev in njihovo uporabnost v nadaljnjih postopkih. O upravljanem alkotestu sestavimo zapisnik, ki ga priložimo detektivskemu poročilu. Naročnikom prav tako nudimo tudi svetovanje v povezavi z pripravo  dokumentacije, ki jo mora imeti urejeno vsako podjetje. 

Druge disciplinske kršitve

Za naročnike zbiramo informacije o drugih disciplinskih kršitvah, ki jih delodajalec sam zaradi organiziranosti delovnega procesa (npr. terensko delo) sam ne more preverjati. 

Vročanje

Ker je vročanje kadar je oseba pogrešana ali skrita pogosto zapleteno se detektivi ukvarjamo z vročanjem dokumentov, ki morajo biti v skladu z zakoni vročeni osebno. Vročamo vse vrste dokumentov sklepi o izvršbi, vabila na obravnave, sodna pisanja, izredne in redne odpovedi delovnega razmerja ipd. Prednost zasebnega detektiva z licenco je, da lahko osebo najde z uporabo upravičenj, ki mu jih podeljuje zakon med katere spada tudi vpogled v evidence iz katerih lahko pridobi podatke, ki mu omogočijo uspešno vročitev. 

Notranje kraje

Ker je detektiv z licenco v našem podjetju izkušen na  področju zasebnega varovanja lahko naročnikom svetuje na področju preprečevanja kaznivih ravnanj na podlagi formalno pridobljenega znanja kot dudi izkušenj. Notranje kraje se v podjetjih dogajajo pogosteje kot misli večina podjetnikov, notranje kraje pa lahko predstavljajo velik delež manjkajočega blaga na inventuri. Z uporabo upravičenj detektiv zbere informacije o notranji kraji ter naročniku svetuje kako organizirati sistem varnosti, da se tveganje za pojav notranjih kraj zmanjša, prav tako pa naročniku svetuje pri implementaciji ukrepov ter ostalih postopkih.

Dolžniki in njihovo premoženje

Upnik veliko krat ne razpolaga z podatkom o dolžnikovem naslovu bivanja ter izvršilnih sredstvih, ki so na razpolago. Detektiv z licenco za naročnika zbere podatke in informacije, ki jih potrebuje za uvedbo izvršilnega postopka, med te podatke sodijo: podatki o dejanskem naslovu bivanja, podatki o premičnem in ne premičnem premoženju, denarnih sredstvih…

Uspešnost in poslovnost poslovnih subjektov

Za naročnika zberemo in pregledamo informacije o poslovnem subjektu, da se naročnik lahko preudarno odloči ali z preverjanim poslovnim subjektom želi sodelovati.

Pogrešane ali skrite osebe

Zasebni detektiv z licenco lahko na podlagi Zakona o detektivski dejavnosti išče pogrešane ali skrite osebe. Detektiv lahko zbiranjem informacij pomaga ustalim udeležencem in odkrije kje se oseba giblje ali živi. Zasebni detektiv lahko pogrešano osebo začne iskati še pred Policijo, ki velikokrat čaka, da mine 48 ur.

Kazniva dejanja

Detektivi lahko zbiramo informacije in dokaze v povezavi z kaznivimi dejanji, ki se preganjajo na zasebno tožbo. Večinoma gre za kazniva dejanja zoper čast in dobro ime (razžalitev, žaljiva obdolžitev, obrekovanje…) za vas bomo posamezni primer raziskali in potrdili ali pa ovrgli vaše sume.

Iskanje izgubljenih predmetov

Gre predvsem za iskane vozil, ki jih uporabniki kljub pisnim pozivom ne vrnejo leasing hišam. Detektiv lahko z uporabo zakonskih upravičenj najde vozilo ter naročniku preda informacijo kje se tako vozilo nahaja.

Dokazno gradivo

Detektiv za naročnika zbere informacije o dokaznem gradivu in dejstvih, potrebnih za zavarovanje ali dokazovanje pravic in upravičenj stranke pred sodišči, drugimi pravosodnimi organi in drugimi organi oziroma organizacijami, ki v postopkih odločajo o teh pravicah.

Poskusi zavarovalniških goljufij

Detektiv z licenco lahko za naročnika (zavarovalnico) pregleda škodni dogodek in z uporabo zakonskih upravičenj potrdi ali ovrže sume, da gre za poskus zavarovalniške goljufije.

Svetovanje

Detektiv z licenco naročnikom svetuje na področju preprečevanja kaznivih dejan. Naš detektiv ima več letne izkušnje na področju zasebnega varovanja in je izobražen kot diplomiran varnostni menedžer zato lahko za naročnika pripravi oceno tveganja in načrt varovanja  ter naročniku svetuje kako ga implementirati v delovni proces. 

Zvestoba partnerjev

Sumite, da vas vaš partner vara pa se tega občutka ne morete znebiti? 
Detektiv lahko za vas zbere dokaze tudi z pomočjo slikovnega snemanja, ki bodo vaše sume ovrgli ali potrdili, v kolikor pa se pojavi potreba  bomo pridobljene dokaze tudi predstavili na sodišču, pri tem pa vam zagotovimo popolo diskretnost. 

Nadzor otrok

V kolikor sumite, da je vaš otrok zapadel v slabo družbo ampak sami nimate možnosti, da bi to preverili vam detektiv pri tem lahko pomaga. Detektiv zbira informacije kje se vaš otrok zadržuje, s kom se druži nudimo pa vam tudi možnost testiranja za prisotnost drog v njegovem sistemu, ki vam bo jasno pokazal ali uporablja katero od prepovedanih drog. 
 
Detektiv vam lahko pomaga zbrati dokaze, ki ovržejo ali potrdijo vaš sum,  da  vaš nekdanji partner slabo ravna z otroci, ko so le ti v njegovem skrbništvu. Detektiv vam pomaga zbrati pomaga zbrati dokaze,ki jih potrebujete za dokazovanje pravic pred sodišči ali drugimi organi. 

O nas

Smo mlado podjetje, ki se ukvarja z detektivsko dejavnostjo. Svojo dejavnost ponujamo na celotnem območju Republike Slovenije kadar pa delo seže preko meja države pa nam pomagajo kolegi iz tujine. Vsakemu naročniku se posvetimo in pripravimo individualni načrt dela, ki omogoča, da delo opravimo strokovno, zakonito, kar se da hitro in z najmanjšimi stroški za naročnika. Naš cilj je, da bi bil vsak naročnik zadovoljen z opravljeno storitvijo in bi z nami dolgoročno sodeloval. 

Vizija

Želimo postati poslovni partner z katerim bodo sodelovala močna Slovenska in tuja podjetja, ki imajo svoje podružnice v Sloveniji, sodišča, odvetniki in posamezniki. Z svojim delom želimo stroko pokazati v najboljši možni luči ter pomagati na področju razvoja stroke.

Vrednote

V podjetju se zavzemamo, da je vso delo opravljeno strokovno, zakonito ter, da pri delu sledimo kodeksu poklicne etike detektivov.  Naša osnovna načela so: poštenost, spoštovanje dostojanstva vsakega posameznika, timsko delo. 

Predstavitev detektiva

Jan Kolman dipl. var. menedž., številka licence:  237

Izobraževanje

 • Srednja šola: Strojni tehnik
 • Višja šola: Inženir varovanja
 • Visoka šola: Diplomiran varnostni menedžer

Druga usposabljanja

 • Varnostnik
 • Varnostnik nadzornik
 • Varnostnik telesni stražar
 • Varnostni menedžer

Delovne izkušnje

 • Štiri leta dela v zasebnem varovanju
 • Delo v intervenciji
 • Delo na objektih
 • Delo v azilnem domu
 • Prevoz gotovine
 • Pomočnik vodje sektorja fizičnega varovanja
 • Operativni vodja

Karakterne značilnosti

 • Natančen
 • Vztrajen
 • Metodičen
 • Zanesljiv